Bruktbutikken Gammelt og Nytt, i Askim !


Her har en salig blanding av ting fra inn og utland !!

Org.nr.: NO 992 967 722 MVA.
SWIFT / BIC : DNBANOKK.
IBAN :NO3397222681182
Bankkonto 05397497943

Åpningstider
Onsdag fra 11.00 til 17.00
Lørdag fra 11.00 til 15.00
eller etter avtale på telefon 90612768